Formare profesională

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar au obligația de a se forma permanent - formare continuă, pentru o adaptare continuă la cerințele educaționale specifice unei societăți într-o dinamică fără precedent. Formarea se poate face prin:
- definitivarea în învățământ, obligatorie pentru personalul didactic care dorește să-și păstreze statutul de titular în învățământ (statutul se pierde după 7 ani de la obținerea titularizării dacă nu s-a promovat examenul de definitivare);
- cursuri de formare acreditate, cu obligația acumulării a 90 de credite transferabile în ultimul ciclu de 5 ani de la obținerea examenului de definitivare în învățământ (atenție la cursurile neacreditate, multe și contra-cost);
- obținerea gradului didactic II;
- obținerea gradului didactic I și/sau a titlului de doctor.

Inspecția școlară reprezintă o evaluare formativă pentru cadrul didactic.